Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Vấn đề chung của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như doanh nghiệp nước ngoài mở rộng kinh doanh sang thị trường Việt Nam là khúc mắc về pháp lý và sự khác biệt văn hóa giữa những các nền kinh tế. Điều này dẫn đến khó khăn trong các thủ tục hành chính khó khăn, chiến lược tiếp cận khác biệt rất có thể không phù hợp với thị trường Việt nam.
Tại ONPUN, chúng tôi có đầy đủ chuyên môn và trình độ cũng như kinh nghiệm để tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư cũng như DN nước ngoài khi tiến vào thị trường Việt Nam đạt được những kết quả hiệu quả nhất.