Sứ mệnh – Tầm Nhìn

– Sứ mệnh: Sứ mệnh của ONPUN là phát triển các ứng dụng công nghệ, hỗ trợ và tư vấn pháp luật, chiến lược cho các công ty công nghệ. Thêm vào đó, sứ mệnh của ONPUN là trở thành cầu nối giữa các công ty công nghệ và các nhà đâu tư công nghệ.

Tầm nhìn: Tầm nhìn của ONPUN hướng đến là một doanh nghiệp toàn cầu về phát triển Công nghệ, ứng dụng công nghệ, tư vấn Pháp luật về Công nghệ. Là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp sáng tạo với nhau và với hệ thống Pháp lý của Việt Nam.

Sẽ là đơn vị tiên phong trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý thử nghiệm hạn chế có kiểm soát cho các bài toán đổi mới sáng tạo, và là đơn vị tham gia thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo này để giúp các nhà lập pháp hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam đáp ứng nhu cầu hỗ trợ đổi mới phất triển CMCN 4.0