Quỹ đầu tư khởi nghiệp

Với hầu hết các công ty khởi nghiệp, ngoài ý tưởng về dự án, sản phẩm thì vốn là vấn đề được quan tâm đặc biệt. Trên thực tế, sẽ có một vài cái tên tham gia thị trường, phát triển kinh doanh một cách khá thuận lợi và không cần tới nguồn đầu tư từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, con số trên là vô cùng nhỏ bé và phần đa các doanh nghiệp khởi nghiệp đều cần tới sự hỗ trợ từ bên ngoài. Việc hỗ trợ này có thể được thực hiện một lần duy nhất phục vụ cho một giai đoạn nào đó hoặc thực hiện nhiều lần cho nhiều mục tiêu khác nhau. 

Cùng với việc rót vốn, các nhà đầu tư lúc này sẽ đóng thêm vai trò là mentor, tham gia sâu vào quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp startup. Vì vậy, việc lựa chọn kêu gọi vốn từ các quỹ khởi nghiệp hay các nhà đầu tư cũng cần phải được cân nhắc thật kỹ. 

Với nền tảng tài chính vững vàng cùng kinh nghiệm dày dặn, ONPUN – Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ tự hào đóng vai trò vừa là nhà đầu tư, vừa là đầu mối, gọi vốn, tư vấn, đánh giá và đề xuất tạo lập quỹ hỗ trợ. Qua đó, ONPUN mong muốn giúp các doanh nghiệp startup sáng tạo có nguồn vốn ổn định tin cậy để thiết lập và tạo dựng sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, duy trì nhân sự, đầu tư môi trường hoạt động nhằm phát triển ý tưởng một cách hiệu quả và bền vững.