Kết nối

ONPUN không chỉ là đơn vị đầu tư, khởi nghiệp, tư vấn hay phát triển kinh doanh mà còn là đơn vị kết nối giữa các nhà khởi nghiệp sáng tạo với các nhà đầu tư; kết nối các nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp sáng tạo với Chính phủ, các đơn vị hoạch định chính sách. Đồng thời là đơn vị kết nối doanh nghiệp với thị trường trong và ngoài Việt nam.

Mục tiêu của ONPUN xuyên suốt trong các hoạt động tư vấn pháp lý, tư vấn về chính sách thể chế, tư vấn đầu tư nước ngoài, xây dựng những quỹ đầu tư khởi nghiệp chính là tạo ra những giá trị kết nối vững chắc. ONPUN tin rằng những doanh nhân có khả năng tạo ra sự khác biệt đều là những cá nhân nắm rõ nghệ thuật kết nối và thấu hiểu cách triển khai những mối quan hệ cộng tác, từ đó thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và sự thành công của họ. Đừng ngần ngại chia sẻ với ONPUN về những kết nối mà bạn mong muốn có được.