Hồ sơ năng lực

ONPUN- Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ được ra đời bởi đội ngũ đông đảo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Blockchain, AI, IOT, SmarterCity…dành cho Ngân hàng, Viễn thông, Chính phủ và các doanh nghiệp.