Về công ty: Cách mạng Công nghệ lần thứ tư đã và đang ngày ngày thâm nhập và tác động tới mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội.

Làn sóng này đang hiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng, cũng như trực tiếp tham gia ngày càng sâu sắc vào các cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhóm khởi nghiệp sáng tạo thể hiện bằng việc ứng dụng và phát triển đột phá về mặt công nghệ trong mọi lĩnh vực. Thêm vào đó, Chính Phủ luôn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và tầm nhìn rõ ràng để quản lý và điều hành Việt Nam theo đúng định hướng và quy định của Pháp Luật nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong cuộc cách mạng 4.0

Nhận thấy thách thức và cơ hội trong cách mạng công nghệ 4.0, ONPUN- Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ được ra đời bởi đội ngũ đông đảo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Blockchain, AI, IOT, Smart City…dành cho Ngân hàng, Viễn thông, Chính phủ và các doanh nghiệp . Lĩnh vực hoạt động của ONPUN một mặt là đơn vị phát triển ứng dụng công nghệ vào một số mô hình kinh tế có sẵn, một mặt là cầu nối, liên kết, tư vấn và hỗ trợ các đơn vị phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ đến với nhau một cách hiệu quả nhất.

Hồ sơ năng lực: ONPUN- Công ty cổ phần Liên Minh Các Dự Án Ứng Dụng Công Nghệ được ra đời bởi đội ngũ đông đảo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ Blockchain, AI, IOT, SmarterCity…dành cho Ngân hàng, Viễn thông, Chính phủ và các doanh nghiệp.

Lĩnh vực làm việc: Phát triển, Tư vấn, Đầu tư Công nghệ, và Pháp luật

Sứ mệnh: Sứ mệnh của ONPUN là phát triển các ứng dụng công nghệ, hỗ trợ và tư vấn pháp luật, chiến lược cho các công ty công nghệ. Thêm vào đó, sứ mệnh của ONPUN là trở thành cầu nối giữa các công ty công nghệ và các nhà đâu tư công nghệ.

Tầm nhìn: Tầm nhìn của ONPUN hướng đến là một doanh nghiệp toàn cầu về phát triển Công nghệ, ứng dụng công nghệ, tư vấn Pháp luật về Công nghệ. Là cầu nối giữa các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp sáng tạo với nhau và với hệ thống Pháp lý của Việt Nam.
Sẽ là đơn vị tiên phong trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý thử nghiệm hạn chế có kiểm soát cho các bài toán đổi mới sáng tạo, và là đơn vị tham gia thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo này để giúp các nhà lập pháp hoàn thiện hệ thống Pháp luật Việt nam đáp ứng nhu cầu hỗ trợ đổi mới phất triển CMCN 4.0

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

01

TÍN

Đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.

02

TÂM

Đặt chữ TÂM là một trong những nền tảng quan trọng. Chúng ta thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

03

TẦM

Đặt chữ TẦM, xác định cốt lõi của vấn đề, biết chính xác đâu là mục tiêu lâu dài và hướng đi để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Với khát vọng, nỗ lực, ngọn lửa cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

04

TINH

Đặt chữ TINH là tập hợp những con người tinh hoa với mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

05

TUỆ

Đặt chữ TUỆ là đề cao tinh thần, khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng.

06

TỐC

Đặt chữ TỐC đề cao khát vọng và xác định “ Vinh quang thuộc về người về đích đúng hẹn

07

NHÂN

Đặt chữ NHÂN luôn xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

08

TRUNG

Đặt chữ TRUNG, thể hiện sự trung thực, trung thành vì nó là tấm vé đi đến thành công.

09

ĐỨC

Đặt chữ ĐỨC, Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cáchđạo đức. Yêu thương và hỗ trợ đồng đội